Education Youth Worker

Location
North Wales
Salary
Qualified 13 –16 £23,445 - £25,935 pa
Posted
28 Jun 2017
Closes
19 Jul 2017
Hours
Full Time
Contract Type
Contract

GWEITHIWR IEUENCTID ADDYSG

Cyfeirnod y swydd:      FACW00014SJE

Lleoliad:                        Y Rhyl

Cyflog:   Grâdd JNC:

              Cymwysiedig 13 –16   £23,445 - £25,935 pa

              Hyfforddai        11-14   £21,467- £24,485 pa

Oriau:    37 awr yr wythnos

Cyfnod Penodol am 3 mlynedd

( parhâd yn amodol ar gyllid)

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk

Dyddiad Cau:   19eg o Orffennaf, 2017

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.  Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

 

EDUCATION YOUTH WORKER

Job reference:     FACW00014SJE

Location:              Rhyl

Salary:      JNC Pay Grade:

                 Qualified 13 –16 £23,445 - £25,935 pa

                 Trainee     11-14  £21,467- £24,485 pa

Hours:       37 hours per week

Fixed Term for 3 years

(continuation subject to funding)

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk 

Closing Date:       19th July, 2017

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.